Đào tạo phun xăm - Miễn 100% học phí cho học viên khuyết tật, đặc biệt khó khăn

Đào tạo phun xăm không giới hạn thời gian khóa học, học đến khi nào giỏi thì thôi, Siêu mẫu Dương Yến Ngọc trực tiếp giảng dạy, tặng dụng cụ khi tốt nghiệp. Miễn 100% học phí cho học viên khuyết tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn