Truyền trắng da

Truyền trắng da an toàn, đúng quy trình bằng phiên hồng hoa, mộc noãn Placenta, noãn thực vật và nhau thai. Siêu mẫu Dương Yến Ngọc đã trực tiếp trải nghiệm